• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

SCRISOARE DESCHISĂ

Fundația Sense Internațional (România) își manifestă profunda îngrijorare cu privire la Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi, înregistrată la Senatul României cu numărul B175/2014.

Conform acestei propuneri legislative, învățământul special din România dispare, în condițiile în care învățământul de masă nu are nici infrastructura pregătită a prelua întreaga populație școlară cu dizabilități, nici cadre didactice (profesori de sprijin și itineranți) suficiente pentru a asigura servicii educaționale adecvate acestor copii.

Fundația Sense Internațional (România) crede cu tărie în principiul incluziunii în cazul educației copiilor cu deficiențe, acolo unde acest lucru este posibil.

Însă nu credem că această incluziune trebuie făcută cu orice preț, fără a lua în considerare nevoile specifice copiilor cu dizabilități.

Deși salutăm propunerea înființării Centrelor de Intervenție Timpurie, nu considerăm că locul acestor centre este în subordinea Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Funcționarea acestor Centrelor de Intervenție Timpurie poate fi optimă doar dacă ele sunt înființate în cadrul grădinițelor și școlilor din învățământul special, unde există deja infrastructura necesară, specialiști și cadre didactice în măsură să ofere servicii de intervenție timpurie, iar mediul este propice.

Fundația Sense Internațional (România) este singura organizație non-guvernamentală românească ce derulează programe în beneficiul copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple. Toate programele noastre sunt dezvoltate în parteneriat cu instituțiile statului: Ministerul Educației Naționale,  cele două Departamente de Psihopedagogie Specială din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca şi al Universităţii din Bucureşti, unități de învățământ special, autorități locale, inspectorate școlare și unități medicale.

În ultimii 13 ani, SI(R) a implementat cu succes programe de intervenție timpurie pentru nou-născuții cu deficiențe senzoriale, programe de educație pentru elevii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple, precum și programe vocaționale pentru tinerii cu acest tip de deficiențe (www.surdocecitate.ro).

Solicităm retragerea de urgență a Propunerii legislative privind drepturile copiilor cu dizabilităţi și organizarea de consultări reale și transparente cu toți factorii implicați în această problematică (copiii cu dizabilități, părinții lor, cadre didactice, specialiști și organizații non-guvernamentale).

Cristiana Salomie, Director

Semnatura