• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

MARȚI 24.11.2020 - TEHNOLOGIE

Vă invităm să vizionați prezentările zilei Conferinței Internaționale online ”Surdocecitatea în contextul pandemiei” dedicate tehnologiei.

JULIA MAYOROVA, ALINA KHOKHLOVA

Centrul de Resurse și Sprijin în Surdocecitate Con-nection Moscova, Rusia

DESPRE

JULIA MAYOROVA

Julia este Director al Centrului de Resurse și Sprijin în Surdocecitate din Moscova, ce oferă servicii copiilor și adulților cu deficiențe multiple, precum și cursuri specialiștilor ce lucrează cu persoane cu surdocecitate. Julia are o bogată experiență în organizarea de conferințe științifice internaționale și este specializată în munca alături de tineri cercetători. A creat și a condus proiectul ”Mentori și studenți”, ce are ca scop dezvoltarea unei școli științifice de cercetare a surdocecității în Rusia și stabilirea unei comunități științifice sustenabile. A inițiat un nou format al Conferinței Internaționale a Tinerilor Cercetători în Surdocecitate, ce are ca scop oferirea de oportunități tinerilor oameni de știință din domeniul surdocecității de a împărtăși experiențe și de a crea o rețea internațională.

ALINA KHOKHLOVA

Alina este Profesor Asistent la Universitatea de Stat de Psihologie și Educație din Moscova, și psiholog la Centrul de Resurse și Sprijin în Surdocecitate. În ultimii 15 ani, lucrează ca psiholog la Școala pentru Deficienți de Auz, departamentul pentru copii cu deficiențe multiple. Are mai bine de 25 de publicații în limba rusă, pe teme precum: dezvoltarea cognitivă a deficienților de auz, limbajul semnelor și comunicarea, comunicarea în familiile copiilor deficienți de auz și cu surdocecitate.

ABSTRACT

Odată cu pandemia de COVID-19 din aprilie 2020, organizațiile educaționale, inclusiv Centrul de Resurse și Sprijin pentru Persoanele cu Surdocecitate și Familiile Lor Yaseneva Polyana (Moscova), s-au mutat în mediul digital. Dacă vorbim despre munca cu specialiști, eram pregătiți pentru această mutare: organizasem deja în mod constant cursuri educaționale online, consultări și webminarii de ceva timp. Ceea ce a fost însă dificil a fost să continuăm munca individuală și de grup cu copiii cu surdocecitate și deficiențe multiple în online. Atât specialiștii cât și părinții aveau îndoieli legate de acest format. Cu toate acestea, părea foarte important pentru noi să păstrăm legătura și să oferim o formă de sprijin copiilor și părinților. Sumarizând experiența noastră, putem acum evidenția câteva condiții și recomandări generale, care în situații speciale - când întâlnirile față în față nu sunt posibile - pot fi implementate cu succes.

Câteodată, a fost posibil să organizăm ore online cu adolescenți și tineri, folosind limbajul semnelor, chat-ul și materiale ilustrate.

Organizarea de ore online cu copiii mici cu deficiențe multiple severe a fost cel mai dificil. Dar împreună cu părinții, am decis să ținem mai multe astfel de sesiuni cu fiecare copil, precum și sesiuni de grup în format experimental.

Dacă e să descriem pe scurt caracteristicile muncii unui specialist cu copilul mic cu dizabilități severe multiple în format față-în-față, trebuie luate în considerare reacțiile lente sau întârziate ale copilului la diferitele tipuri de stimuli, la acțiunile specifice de comunicare și la importanța deosebită a contactului tactil apropiat. Deseori, profesorii aleg pentru fiecare copil, individual, cel mai eficient stimul: obiecte de o anumită culoare, textură, chiar și greutate sau temperatură, sunete cu anumite caracteristici, intensitate sau natura atingerii (pe de o parte, percepută în mod pozitiv de copil și pe de altă parte, necesară și suficientă pentru a activa mișcarea și comunicarea). La fiecare copil, timpul mediu de reacție la anumite tipuri de stimuli se determină experimentând. Este necesar, pentru a înțelege ritmul activității. Obiectivele acestor activități sunt: sprijin pentru inițiativa de comunicare, interesul cognitiv, mișcarea intențională și învățarea caracteristicilor unor obiecte.

În situația sesiunilor online, părinții devin ghizi. Este important de înțeles că explicarea tehnologiei părinților înainte de a începe munca practică nu este mereu eficientă. De aceea, sfatul nostru este de a ghida comportamentul părintelui transformându-l într-un partener de comunicare și de joacă în timpul sesiunii online. Instrumentele pentru a reuși asta sunt, în primul rând, niște instrucțiuni clare. În al doilea rând, ritmul și intonația vorbirii noastre pot seta ritmul mișcărilor și comportamentului părinților. În al treilea rând, aceștia trebuie sprijiniți să observe și să interpreteze acțiunile copilului.

Această prezentare va arăta rezultatele acestor activități și concluziile după intervievarea părinților.

TRANSCRIPT

Tehnologii educaționale digitale pentru copiii cu surdocecitate, familii și profesioniști

CONF. UNIV. DR. CRISTIAN BUICĂ-BELCIU

Director Departamentul de Psihopedagogie Specială, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, România

DESPRE

Conf. univ. dr. Cristian Buică-Belciu este Director al Departamentului de Psihopedagogie Specială al Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității din București, România și membru în Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România.

De asemenea, este membru al Deafblind International. Activitatea sa profesională include participarea la proiecte de cercetare naționale și internaţionale, cursuri postuniversitare în calitate de formator (inclusiv în aria surdocecităţii şi a deficienţelor senzoriale multiple), conferinţe, simpozioane şi workshopuri cu participare naţională şi internaţională. Este autor și coautor al mai multor lucrări științifice (cărți, capitole în volume colective, articole științifice, comunicari).

ABSTRACT

Comunicarea reprezintă atât instrumentul, cât şi mediul esenţial al incluziunii sociale a persoanelor cu surdocecitate. Prin comunicare sunt vehiculate nu numai informaţii, dar şi opinii, convingeri, stări emoţionale, atitudini, valori. Îndeosebi în surdocecitate, comunicarea – în toate formele sale – are şi rolul de liant al relaţiilor interpersonale, contribuind la imersarea persoanei într-o dinamică a unor voinţe şi intenţionalităţi exterioare, permisive uneori, refractare alteori faţă de propria voinţă şi intenţie, evaluativă, dar şi formativă în sfera experienţelor de cunoaştere, în esenţă oferind un flux continuu al învăţării accesat nemijlocit prin tact şi restantul auditiv şi vizual ori mediat de interpret/facilitator sau de tehnologia asistivă.

Dincolo de informare, instruire, cunoaştere, comunicarea impune şi un transfer de autoritate şi putere, atât colectiv (de la grup către individ), cât şi particular (de la liderul grupului către individ). Relaţia dintre persoana cu surdocecitate şi grup, luat ca întreg sau transfigurat în lider, este complet dezechilibrată şi inevitabil univocă, în dezavantajul celei dintâi. În această situaţie, comunicarea în comunitate funcţionează mai degrabă ca instrument al aculturaţiei decât al educaţiei, fenomen prin care persoanei cu surdocecitate i se furnizează şi i se inculcă reprezentări, convingeri, valori şi atitudini ale grupului de apartenenţă. În felul acesta, incluziunea în societate a persoanelor cu surdocecitate capătă trăsături specifice ableismului, devenind aproape similară unui colonialism cultural sui generis.

Mai profund decât în cazul oricărei dizabilităţi, în surdocecitate, simptome precum audismul, vidismul, mai nou distantismul, se accentuează, creând impresia unei incluziuni aparente, dar lăsând amprenta unei inegalităţi segregante, adeseori inflexibile şi intolerante, camuflate într-un discurs al binelui militant. Trecerea de la comunicare în comunitate la comunitate în comunicare reprezintă tocmai depăşirea acestui tokenism simbolic al formei autosuficiente şi autosatisfăcătoare a imperialismului ableist şi deschiderea reală către „communicatio”, către „punerea laolaltă” a informaţiilor, a ideilor, a trăilor, a experienţelor şi a valorilor tuturor membrilor grupului respectiv.

În felul acesta, prin cultivarea unui ethos cu adevărat incluziv, persoanele cu surdocecitate îşi vor putea redefini în timp grupul de apartenenţă ca grup de referinţă, cu toate efectele profunde şi pervazive asupra elaborării eului, autodefinirii identitare, estimării şi afirmării de sine, interiorizării moral valorice şi participării civice autentice la nivel de comunitate şi societate.

TRANSCRIPT

De la comunicare în comunitate, la comunitate în comunicare: eseu privind incluziunea în societate a persoanelor cu surdocecitate

DENIS KULESHOV

Director Sensor-Tech Laboratories Rusia

DESPRE

Denis Kuleshov este Directorul Laboratorului ”Sensor-Tech”, ce dezvoltă tehnologii și dispozitive inovative pentru persoanele cu deficiențe senzoriale. Și-a început cariera profesională în sfera reabilitării prin tehnologie și a tehnologiei asistive la Centrul pentru Reabilitare Complexă pentru Deficienți de Auz și Hipoacuzici, BMSTU. Atunci, Denis a co-fondat Centrul pentru dezvoltarea inovării sociale ”Enabling Technologies”, unde coordonează proiectele de cercetare și educație. Este autor a 14 cercetări și 8 patente. Pentru participarea activă și implementarea de proiecte de importanță socială, Denis Kuleshov a primit premii de recunoaștere din partea Președintelui Rusiei și a Primarului Moscovei.

ABSTRACT

Deficiențele de văz și de auz sunt probleme acute ce afectează multe persoane în întreaga lume. Laboratorul «Sensor-Tech» a fost înființat pentru a răspunde acestor probleme și pentru a dezvolta tehnologii și dispozitive pentru persoanele cu deficiențe de vedere și de auz, inclusiv pentru persoane cu surdocecitate. În această lucrare, Dl. Denis Kuleshov, Director al Laboratorului «Sensor-Tech», va prezenta tehnologiile și produsele dezvoltate în beneficiul persoanelor cu limitări de vedere și de auz, inclusiv Asistentul Smart pentru nevăzători «Robin», dispozitivul pentru recunoașterea vorbirii «Charly» și Simulatorul VR Oftalmic «See My World». Dezvoltate pentru persoanele cu deficiențe senzoriale, aceste produse au ca scop îmbunătățirea vieții persoanelor cu dizabilități.

Asistentul Smart pentru nevăzători «Robin» este un dispozitiv asistiv nou ce permite persoanelor nevăzătoare să se orienteze mai bine în interior și în exterior. «Robin» poate recunoaște obiecte - până la 50 de unități, poate identifica distanța până la ele și poate detecta obstacolele. Rezultatele recunoașterii sunt transmise utilizatorului prin intermediul unor căști. Pentru a avertiza utilizatorul că există obstacole neașteptate în calea sa, Asistentul Smart «Robin» transmite informația prin intermediul unor vibrații de diferite intensități. «Robin» arată ca o cameră video mică și poate fi purtată ușor pe mână. Funcționează fără conexiune la internet sau aplicații terțe. «Robin» a fost dezvoltat pentru a complementa bastonul alb. Deci, este ușor de utilizat și nu necesită instruire îndelungată.

Dispozitivul de recunoaștere a vorbirii «Charly» este dezvoltat în scopul unei comunicări independente între persoanele cu deficiențe de auz, cele cu surdocecitate și persoanele fără limitări din cauza unor probleme de sănătate. «Charly» permite recunoașterea vorbirii și o convertește în text. «Charly» transpune textul vorbit pe monitor, telefon mobil, TV, tabletă sau dispozitiv Braille. «Charly» poate fi utilizat în centre de servicii sociale, instituții educaționale, spitale și clinici, bănci, gări etc. În viitor, «Charly» va permite munca și studiul la distanță: de exemplu, la universități, la locul de muncă, la conferințe, etc.

Simulatorul VR Oftalmic «See My World», în baza unor date clinice reale, permite imitarea diverselor boli ale ochilor, precum și vedere bionică (imitarea protezei oculare). Tehnologia permite studierea specificităților bolilor oculare din perspective până la acest moment inaccesibile - din perspectiva pacientului. Simulatorul poate fi folosit în scop educațional sau medical, spre exemplu pentru a evalua abilitățile de învățate are elevilor din școlile speciale, pentru a adapta materialele educaționale în folosul copiilor cu deficiențe vizuale, etc. «See My World» poate fi de asemenea utilizat în clinicile de oftalmologie - permite membrilor din familie să vadă ceea ce vede persoana apropiată cu deficiențe de vedere. «See My World» poate fi utilizat în scop științific, pentru un studiu mai aprofundat al diferitelor boli ale ochiului. Simulatorul a fost dezvoltat în două versiuni: pentru PC («See My World VR») și pentru dispozitive mobile («See My World») și o versiune profesională («See My World Pro» pentru «iOS»). Aplicația mobilă este disponibilă pentru descărcare gratuită.

TRANSCRIPT

Tehnologii pentru persoanele cu deficiențe de vedere și de auz: inteligență artificială, realitate virtuală și multe altele

DAN PATZELT

Președinte Asociația pentru Dezvoltare Urbană, România

DESPRE

Dan este fondatorul Asociației pentru Dezvoltare Urbană. S-a născut la București, în anul 1978. A absolvit Liceul Jean Monnet din București și Facultatea de Film din cadrul UNATC, specialitatea Imagine de film și TV (2000-2004).  Am profesat ca Operator Cameră și Director de Fotografie (Pro TV, Antena 1, Castel Film, MediaPro). A început Asociația pentru Dezvoltare Urbană din anul 2007, iar din 2010 desfășoară proiecte de lobby și advocacy dedicate persoanelor cu deficiențe de vedere. În 2020 a lansat platforma de e-learning Tactile Images, care oferă copiilor nevăzători de pretutindeni șansa de a descoperi independent lumea cu ajutorul tehnologiei asistive.

ABSTRACT

Dezvoltarea inteligenței spațiale este vitală pentru un copil nevăzător deoarece aceasta îl ajută să-și creeze imagini mentale coerente ale lumii înconjurătoare, dar și să se orienteze mai ușor în spațiu. Același lucru este valabil și în cazul copiilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple, acolo unde restantul vizual și auditiv permit acest lucru.

Educația spațială este educație 1:1, necesită interacțiunea directă dintre copilul nevăzător și profesorul care îi ghidează mâna pe un desen reliefat în timp ce îi explică ce are sub deget. Cum putem, însă, să continuăm predarea în timpul pandemiei de Covid-19, când școlile sunt închise?

Cu ajutorul platformei de e-learning Tactile Images, aceasta oferă profesorilor acces la o bibliotecă de 800 de desene care se autodescriu. În același timp, le permite să creeze desene cu descrieri personalizate, care au un cod QR atașat, și pe care să le trimită apoi părinților copiilor nevăzători prin e-mail.

Reliefarea se poate face de către părinții deveniți astfel actori importanți în procesul educațional, printr-o metodă simplă și necostisitoare: Seringa cu Adeziv. După ce planșa a fost reliefată, copilul o poate explora independent cu ajutorul unei aplicații asistent, care citește codul QR, identifică planșa și apoi poziția degetului arătător pe desen, citind apoi descrierile introduse de profesor în platformă.

Cum fiecare act educațional trebuie să se încheie cu o evaluare, ne întoarcem din nou la platforma online. Acolo, profesorii pot crea grupuri pentru fiecare clasă la care predă pentru a urmări evoluția elevilor, alături de părinți.

Platforma de e-learning Tactile Images este veriga lipsă dintre educația spațială și predarea la distanță deoarece își propune să rupă barierele impuse de modul tradițional de predare. Își propune să facă acest lucru prin transferul cunoștințelor profesorului în online, de unde fiecare copil va putea avea acces la informații personalizate chiar de acasă.

TRANSCRIPT

Tactile Images: Veriga lipsă dintre educația spațială și predarea la distanță

UTTAM KUMAR, SACHIN RIZAL

Uttam Kumar Director Programe
Sachin Rizal
Director Dezvoltare a Capacității
Sense International India

DESPRE

UTTAM KUMAR

Dl. Uttam Kumar, Director Programe Sense India, lucrează în domeniul dizabilității de 20 de ani, din care în ultimii 16 ani în domeniul surdocecității la Sense India. Este calificat în domeniul serviciilor de reabilitare pentru persoane cu dizabilități și are un Master în psihologie. Expertiza și aptitudinile sale sunt în aria conceptualizării, planificării și implementării de cursuri pentru profesori din învățământul special și pentru familii, dezvoltând materiale și resurse. A instruit profesioniști din India, Bangladesh, Nepal și Uganda în domeniul surdocecității și al dizabilității. A contribuit de asemenea la numeroase publicații și articole în jurnale de specialitate.

SACHIN RIZAL

Sachin Rizal lucrează la Sense India din 2006. A fost primul interpret oficial pentru persoane cu surdocecitate din India, dezvoltându-și aptitudini pentru a sprijini și a ghida persoanele cu surdocecitate și familiile or. În calitate de Director Dezvoltare a Capacității la Sense India, el lucrează îndeaproape cu organizații partenere din India, Bangladesh și Nepal. Susține cursuri cu copii și adulți cu surdocecitate, familiile lor, educatori, profesioniști, specialiști în medicină și para-medicină la nivel național și internațional. A susținut de asemenea cursuri de instruire la Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) pentru trainer care lucrează cu copii cu surdocecitate, dezvoltând materiale de curs în funcție de nevoie. Sachin are aptitudini în dezvoltarea de curricule pentru instruirea profesioniștilor la diferite nivele, de materiale de referință și resurse.

ABSTRACT

În ultimii ani, utilizarea tehnologiei a crescut în cadrul programelor de reabilitare a persoanelor cu dizabilități. În unele domenii, utilizarea tehnologiei era deja la un nivel avansat în timp ce, în domeniul surdocecității, utilizarea tehnologiei a fost limitată de elemente ce țin de costuri, disponibilitate, capacitatea de folosire, inovare etc. În timpul recentei pandemii COVID-19, am fost forțați să vedem ce opțiuni există pentru utilizarea tehnologiei în a sprijini necesitățile persoanelor cu surdocecitate; aici sunt incluse domeniile de management de proiect și tehnologie asistivă.

Tehnologia asistivă (TA) este principalul mijloc de a sprijini comunicarea la persoanele cu surdocecitate (PSc) li la cele cu dizabilități (PD). Scopul este de a DEPĂȘI efectele limitative date de dizabilitate și de a-i face capabili să îndeplinească SARCINI în orice CIRCUMSTANȚE și în orice MEDIU. TA sprijină aceste persoane în a deveni mai eficiente atât cât este posibil și să creeze un cadru de comunicare cu lumea văzătoare și auzitoare. TA sprijină de asemenea persoana cu surdocecitate să comunice independent, fără sprijin uman.

Tehnologia asistivă sprijină de asemenea persoanele cu surdocecitate să primească materiale de citit și de scris în funcție de necesitățile fiecăreia (în Braille sau Morse sau Print de dimensiune mare); le oferă acces la internet - o mare de informație ce le aduce o lume întreagă sub degete.

Tehnologia asistivă face ca persoana cu surdocecitate să fie mai independentă și o sprijină în procesul de comunicare. Cu toate acestea, nu există un dispozitiv universal anume care funcționează în cazul tuturor persoanelor cu surdocecitate, acestea au nevoie de adaptări în funcție de necesitățile utilizatorului individual.

TA se referă la produse, dispozitive sau echipamente ce au menirea de a menține, de a crește sau de a îmbunătăți capacitățile funcționale ale persoanelor cu surdocecitate. Tehnologia asistivă poate compensa limitări funcționale și sprijini persoanele să participe la activitățile de zi cu zi, inclusiv în educație, formare, socializare, independență și în muncă.

Articolul 2 al Convenției Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități spune: ”Comunicarea” include limbaj, afișare text, Braille, comunicare tactilă, tipărire cu caractere mari, multi-media accesibile, limbaj simplu scris și audio, cititor uman și moduri augmentative și alternative, mijloace și formate de comunicare, inclusiv informație accesibilă și tehnologia comunicării.

India, Bangladesh și Nepal împărtășesc multe asemănări din punct de vedere geografic, topografic și cultural. Prin urmare, majoritatea tehnicilor ce se pot aplica sau implementa într-una din țări pot fi replicate în celelalte două țări. Pandemia cu COVID-19 a venit cu multe provocări în viața persoanelor cu surdocecitate, a familiilor și specialiștilor. La început, când a debutat perioada de carantină, nu eram în poziția de a înțelege și de a face față noii situații. Era extrem de dificil să luăm legătura cu persoanele cu surdocecitate. Se crease o opacitate absolută din cauza barierelor de comunicare între educatori și persoanele cu surdocecitate.

La un anumit moment dat, exista un nivel ridicat de frustrare în rândul părinților, aceștia simțindu-se neajutorați în a face față situației copilului/copiilor lor. Singura speranță de a păstra un contact cu aceștia era prin intermediul familiei, cu tehnologia pe care o aveam la dispoziție, de exemplu prin telefon mobil conectat la internet, prin dispozitive Braille, aplicația Samsung Good Vibes, telefoane clasice, opțiunea de împrumutare a telefonului, înregistrări video și diseminarea acestora în rândul părinților în scop terapeutic și educațional, mesaje text convenționale de tip SMS, utilizarea Google Drive pentru încărcarea de date, folosind comunicarea digitală și materiale de învățare, schimbarea în sisteme de transfer de date online și adaptarea strategiilor de predare,

Prezentarea va aborda scopul tehnologiei în educația și reabilitarea persoanelor cu surdocecitate și modul în care Sense India s-a folosit de tehnologie pentru a ajunge la persoanele cu surdocecitate în timpul pandemiei cu COVID-19.

TRANSCRIPT

Folosind tehnologia pentru a ajunge la persoanele cu surdocecitate pe timp de COVID-19 în India, Bangladesh și Nepal

AMALIA FODOR

Director Fundația Orange

DESPRE

Manager și strateg experimentat, atât în sectorul business cat și în cel non-profit, Amalia Fodor are o experiență de 20 de ani în comunicare corporativă integrată, organizațională și comercială.  Amalia este pasionată de promovarea beneficiilor tehnologiei digitale ca metodă eficientă și utilă în integrarea persoanelor și a comunităților dezavantajate. Din anul 2012 este director al Fundației Orange, iar prin intermediul programelor dezvoltate este pionier al promovării utilizării tehnologiilor digitale în educație și incluziune pentru o societate mai bună, mai educată și mai incluzivă.

ABSTRACT

Din anul 2012, Fundația Orange susține incluziunea socială a persoanelor cu deficiențe de vedere și/sau de auz din România prin intermediul programului anual „Lumea prin Culoare și Sunet”, cel mai amplu fond de finanțare dedicat acestui grup vulnerabil. Investiţia programului depășește astăzi 2.3 milioane euro, iar numărul beneficiarilor direcți și indirecți este de peste 670.000 de persoane.

Susţinem proiecte de educație, sănătate şi cultură, iar de-a lungul anilor, abordarea digitală s-a dovedit a fi una dintre cele mai eficiente metode prin care putem facilita accesul la oportunități egale. Astfel, am dezvoltat primul program din România unde tehnologiile asistive se află în centrul procesului de integrare a persoanelor cu dizabilități de vedere și/sau de auz.

„Lumea prin Culoare și Sunet” este un fond de finanţare cu tradiţie, în cadrul căruia au fost implementate 46 de proiecte şi soluţii asistive. Dar mai mult, prin intermediul acestui program am reuşit să mobilizăm şi să conectăm organizaţii cu obiective comune, pentru a realiza împreună acţiuni cu impact semnificativ.

De echipa Sense ne leagă o frumoasă și îndelungă colaborare, începută în anul 2014, cu proiectul „Sens pentru viață”. În cadrul lui au fost înființate 8 centre vocaționale în Arad, București, Buzău, Craiova, Focșani, Galați, Iași și Timișoara, toate funcționale și astăzi. Anul trecut, 17 tineri cu surdocecitate au devenit prima generaţie de viitori tipografi, iar acum 7 dintre ei sunt angajaţi în domeniu.

Doi ani mai târziu, proiectul „Sensabilitate” a adus în atenția opiniei publice problematica specifică surdocecității, prin intermediul unei caravane organizate în 12 orașe importante din țară, dar și a Cartei Albe a Surdocecității, un instrument de lobby și advocacy pentru care au fost strânse 1247 de semnături. În același timp, a fost creată și platforma www.sensabilitate.ro devenită resursă cheie în domeniu, cu informaţii relevante şi de actualitate pentru persoanele cu surdocecitate şi familiile acestora.

Anul trecut, am marcat o premieră la nivel național, european și chiar internațional, din datele identificate de echipa Sense în urma cercetării. Este vorba despre „e-Sense”, primul pachet de soft-uri educaționale open source, gratuit și accesibil pentru copiii cu surdocecitate din România. Un proiect ambițios, dezvoltat alături de alți 4 parteneri.

În 2020 Sense Internaţional România a câștigat o nouă finanțare, pentru a transforma internetul într-un loc mai sigur pentru copiii și tinerii cu deficiențe senzoriale și surdocecitate. Proiectul se numește „Sensi” și prin intermediul unor videouri animate, îi va informa pe copiii și tinerii cu deficiențe senzoriale, despre cum să se protejeze împotriva potențialelor abuzuri online – cyberbullying, abuz emoțional, sexual, financiar sau economic.

Suntem conştienţi că procesul de integrare socială a persoanelor cu deficienţe senzoriale este unul de durată, ce necesită resurse imense, un efort susţinut şi acţiuni constante. De aceea, prin intermediul programului de finanţare „Lumea prin Culoare și Sunet”, susţinem anual proiecte care fac demersuri coerente în această direcţie.

TRANSCRIPT

OLIVIA VEREHA

COO Code for Romania

ETELKA CZONDI

Director Sense International Romania

DESPRE

OLIVIA VEREHA

Cu un background in comunicare și User Experience Design, Olivia își dedică timpul, din 2016, coordonării programelor Code for Romania. Pasionată de tehnologie și de modul în care digitalul poate modela și îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor, Olivia are ca obiectiv înțelegerea în profunzime a comportamentelor umane în interacțiunea cu mediul online. Având un focus puternic pe funcționalitate, eficiență și simplificare, provocarea cea mai mare a sa este să traducă de la complicat la simplu, de la mare la mic, de la haos la sens în tot ceea ce ține de construirea de soluții digitale care au ca scop rezolvarea problemelor care ne vizează pe toți.

 

ETELKA CZONDI

Etelka s-a alăturat echipei Sense Internațional România în anul 2007, în calitate de Coordonator Programe și Comunicare. Începând cu 1 aprilie 2017, ea a preluat poziția de Director al fundației. Cu o experiență de peste 20 ani în domeniul organizațiilor non-guvernamentale din România, Etelka a lucrat de-a lungul anilor cu Fundația European Children’s Trust și Asociația Prader Willi din România. Este licențiată în Psihologie și în Comunicare și Relații Publice și urmează cursurile de Master, programul de Studii de Dezvoltare Internațională și Etica Relațiilor Internaționale în cadrul Facultății de Filosofie, Universitatea București.

ABSTRACT

Tehnologia digitală este din ce în ce mai răspândită în sistemul de educație și în viața de zi cu zi, însă nu și în cazul copiilor cu surdocecitate. Pentru ca și ei să aibă acces la o educație de calitate și să nu ”rămână în urmă”, este necesar un software (program) adaptat nevoilor lor specifice date de combinația de deficiențe de vedere și de auz.

În absenţa văzului şi/sau auzului accesul la cunoaştere este mult limitat, de aceea sunt necesare activităţi specifice de stimulare senzorială prin care copilul poate intra în contact cu lumea. Scopul principal al e-Sense este acela de a transpune în sfera tehnologiei digitale exerciții care să ducă la formarea abilităților perceptive de detectare a stimulilor senzoriali şi conştientizarea prezenţei lor, dezvoltarea atenţiei la stimulii senzoriali, formarea şi dezvoltarea abilităţii de localizare a stimulilor, de explorare şi manipulare a stimulilor, de recunoaştere şi discriminare.

Exercițiile din platformă au la bază experiența profesională a specialiștilor din domeniul surdocecității de la școlile partenere: Centrul Școlar de Educație Incluzivă Cristal Oradea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan Timișoara și Liceu Tehnologic Special Vasile Pavelcu Iași, combinată cu experiența comunității de tineri profesioniști și entuziaști de la Code for România care dezvoltă soluţii IT cu scopul de a găsi soluții la diferite probleme ce țin de oameni și societate. Astfel, a fost conceput un set de exerciții specifice ce are ca scop stimularea senzorială a copilului cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple, mai multe tipuri de exerciții de stimulare, localizare și identificare.

După înscrierea în platforma www.esense.ro, specialistul va avea acces la o serie de exerciții ce pot fi realizate împreună cu copilul. Specialistul are un grad mare de control asupra caracteristicilor exercițiilor, cum ar fi forme, culori, contrast, mărime, direcție de mișcare a obiectelor – totul pentru a putea personaliza exercițiile în funcție de nivelul de dezvoltare al copilului. Specialistul va putea înregistra, monitoriza și evalua progresul copilului, venind astfel în sprijinul procesului de evaluare inițială și continuă.

Exercițiile sunt realizate în acord cu Curriculumul naţional pentru educarea copiilor cu surdocecitate/deficienţe senzoriale multiple (Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nr. 5243/01.09.2008) și Conţinutul educativ pentru intervenţie timpurie antepreşcolară destinat copiilor cu deficienţe senzoriale multiple/surdocecitate (Ordinul Ministrului Educaţiei nr. 3071/18.01.2013).

Proiectul este finanțat de Fundația Orange prin Programul Lumea prin Culoare și Sunet, ediția 2019.

TRANSCRIPT

e-Sense - software pentru educația copiilor cu surdocecitate