• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

Întrebări și răspunsuri – I

Lect. univ. dr Cristian Buică-Belciu este membru titular al Departamentului de Psihopedagogie Specială din anul 1998. Licenţiat al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, specializarea Psihopedagogie Specială, din cadrul Universităţii din Bucureşti, a obţinut, în 1996, titlul de master în profilul sociopsihopedagogie, specializarea psihopedagogie specială, în anul 2013 dobândind şi titlul de doctor în psihologie. El colaborează cu SI(R) încă din 2012.

SI(R): Cum descrieți impactul activității Sense International (Romania) asupra vieții persoanelor cu surdocecitate?

Cristian Buică: Sense International (Romania) a devenit, din 2001 până astăzi, un exemplu de bune practici în sfera organizaţiilor nonguvernamentale implicate în îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi. Impactul pozitiv asupra vieţii celor cu surdocecitate reprezintă rezultatul firesc al convergenţei celor patru principii ce caracterizează o organizaţie prestigioasă: viziune, strategie, resurse, mediatizare.

SI(R): Care ar trebui să fie prioritatea Sense International (Romania) în viitor?

Cristian Buică: Una din priorităţile de perspectivă ar putea viza susţinerea incluziunii persoanelor cu surdocecitate în comunitatea locală, începând cu organizarea unor evenimente atractive şi relaxante la care acestea să participe, în funcţie de abilităţi şi interese, alături de familie şi voluntari.

SI(R): Care este amintirea cea mai placută când vă gândiți la Sense International (Romania)?

Cristian Buică: La Sense International (Romania) am întâlnit o echipă dedicată, perfect sincronizată, unde se simte satisfacţia lucrului bine făcut. Amintirile plăcute vin din experienţele trăite alături de cei ce îţi devin prieteni, dincolo de obligaţiile profesionale, şi de care te leagă sentimente de preţuire şi respect reciproc.