Sense Internaţional România

Zoom in Regular Zoom out

Sensabilitate

Sensabilitate

Platforma www.sensabilitate.ro – o platformă online accesibilă, interactivă și dinamică, un instrument de comunicare și o sursă de informații relevante și de actualitate în domeniul surdocecității. Platforma conține informații despre surdocecitate, o hartă interactivă a serviciilor existente, profilele specialiștilor din domeniu, o bibliotecă online, o revistă, un blog precum și cursuri online în domeniul surdocecității.

Utilizând această platformă, dorim să organizăm o campanie națională de conștientizare asupra surdocecității, pentru a schimba percepția publicului despre dizabilitate în general și despre deficiențele senzoriale în special. De asemenea, campania va informa publicul despre surdocecitate și despre nevoile specifice ale acestui grup deosebit de vulnerabil.