• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

PREAMBUL

Acest regulament se aplică vizitatorilor site-ului www.surdocecitate.ro, numit Site/ Site-ul. Prin accesul, navigarea şi, în general, folosirea site-ului  www.surdocecitate.ro, sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile legale de folosire a acestuia.

Site-ul www.surdicecitate.ro este administrat de către Sense Internaţional România cu sediul în Aleea Romancierilor nr. 2, bloc Z16, ap. 2, Sector 6, Bucureşti, România, Cod de Identificare Fiscală 13833304, Tel. +40 021 413 90 40, Email: contact@surdocecitate.ro

Vă rugăm să citiţi aceşti termeni şi condiţii cu atenţie pentru folosirea în cele mai bune condiţii a site-ului. Utilizarea acestui site implica acceptarea tacită a termenilor şi a condiţiilor de utilizare prezentate mai jos, care reprezintă înţelegerea (contractul) dintre părţi.

 

SCOPUL

Site-ul www.surdocecitate.ro conţine informaţii specifice şi detaliate legate de ce înseamnă surdocecitatea (tipuri, cauze, metode de comunicare), programele dezvoltate în cadrul Fundației Sense Internațional România, dar și cum anume puteți ajuta.

 

ACCESIBILITATE

Vă oferim posibilitatea de a schimba culorile și fontul Site-ului. Acesta oferă o experiență de navigare prietenoasă pentru utilizatorii cu diferite afecţiuni oftalmologice. Aceste opțiuni se găsesc în partea de sus a Site-ului. Mai multe informații găsiți la secțiunea Ajutor accesibilitate.

 

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Întregul conţinut al acestui Site, indiferent de natură sa, este proprietatea exclusivă a Fundației Sense Internațional România, fiind protejat de legislaţia privind protecţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

Orice comentariu trebuie să respecte dreptul de proprietate intelectuală. Utilizatorii răspund personal pentru încălcarea legislaţiei ce reglementează drepturile de autor şi pe cele conexe.

Denumirea „surdocecitate.ro”, logo-urile şi simbolurile asociate ei, precum şi combinaţii ale acestora cu orice cuvânt, simbol grafic sau sub orice altă formă, folosite în Site, sunt proprietatea exclusivă a Sense Internațional România. Acestea nu pot fi utilizate în nici un mod fără acordul prealabil şi explicit, exprimat în scris, al Fundației. Utilizarea abuzivă a Site-ului, neautorizată în prealabil în scris de proprietarul acestui Site, este interzisă şi cade sub incidenţa normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea utilizatorului.

 

DREPTURILE VIZITATORILOR

De acces, navigare şi utilizare a acestui Site;

De a beneficia de informaţiile postate pe Site;

De a-şi exprima opiniile sub forma comentariilor ori de a cere informaţii suplimentare prin intermediul datelor de contact menţionate în secţiunea Contact;

De a solicita link către propriul site.

 

OBLIGAȚIILE VIZITATORILOR

Să utilizeze Site-ul doar în scopuri legale;

Să nu încalce măsurile tehnologice şi de protecţie ale Site-ului:

Spam-ul este interzis şi va fi sancţionat

Să nu posteze comentarii care pot fi încadrate ca mesaje comerciale nesolicitate sau care conţin recomandări, explicite sau implicite, la vânzarea sau cumpărarea unui anumit produs său serviciu;

Să nu divulge informaţii confidenţiale;

Să nu publice mesaje care pot aduce vătămare imaginii, preţului sau valorii de piaţă a unui produs/serviciu/brand/organizaţii sau pot afecta imaginea publică a unei persoane;

Să nu colecteze informaţii identificabile personal de la utilizatorii Site-ului.

 

LIMBAJUL MESAJELOR TRANSMISE PE SITE

Comunicarea pe site se realizează bilingv romană și engleză
Orice comentariu va viza doar mesajul şi nu persoană.

Fiecare utilizator are obligația de a utiliza un limbaj decent, nediscriminatoriu și adecvat fiecărei discuții. Utilizatorul are obligația de a nu crea conținut sau de a nu posta informații sau mesaje:

  • Obscene
  • Care conțin informații nerelevante, precum cele comerciale, de vânzare a unor produse
  • Cu caracter politic
  • Care nu corespund discuțiilor de pe forum și tematicii destinate pentru fiecare categorie de site în parte, conform opiniei Administratorului

Dacă administratorul platformei observă contrariul, își rezervă dreptul de a şterge mesajele cu conținut nepotrivit, de a suspenda temporar sau definitiv contul utilizatorului, informând utilizatorul printr-un avertisment și restricţionând accesul pe platformă.

 

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Vă rugăm să parcurgeți Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Vă rugăm să parcurgeți Politica de utilizare a cookie-urilor, care face parte din prezentul Document.

 

SANCȚIUNI

Încălcarea regulilor prezentate, de către vizitatori/utilizatori, duce la reeditarea sau ştergerea unor mesaje, avertisment sau/şi blocarea accesului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată.

Pentru încălcări ale regulilor de utilizare care nu vor putea fi rezolvate pe alte căi, ne rezervăm dreptul de a apela la organizaţiile în drept.

 

DISPOZIȚII FINALE

În calitate de autor/ proprietar/ administrator al site-ului www.surdicecutate.ro, Sense Internaţional România îşi rezerva dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestuia, precum şi Politica de confidenţialitate, Termenii şi condiţiile de folosire, fără o notificare prealabilă. Astfel, vă rugăm să vizitaţi periodic această secţiune pentru a verifica termenii şi condiţiile pe care aţi agreat să le respectaţi.

Fundația Sense Internațional România, dorește să își îmbunătățească continuu serviciile și informațiile disponibile, și pentru orice probleme și sugestii, vă invităm să scrieți solicitarea/mesajul dvs. la contact@surdocecitate.ro.