• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

Curs de inițiere în domeniul surdocecității

De ce să te înscrii?

Alegând să urmezi Cursul de inițiere în domeniul surdocecității furnizat de Fundația Sense Internațional România, vei înțelege ce înseamnă surdocecitatea, trecând printr-o serie de module ce abordează teme precum contextul istoric al acestui tip de deficiență senzorială multiplă, principalele cauze, felul în care aceste persoane comunică.

Vei cunoaște principii importante privind orientarea și mobilitatea, dezvoltarea personală și socială, metodele de intervenție și specificul surdocecității la copii, adulți și vârstnici. Cursul îți va oferi elementele fundamentale, de bază, pe care le vei putea folosi în viața ta personală sau cea profesională.

Fundația Sense Internațional România are o experiență de peste 20 de ani în formarea și instruirea în acest domeniu, iar acum această experiență se mută și în mediul virtual. Sperăm deci că ne veți fi alături la primul curs online de inițiere în domeniul surdocecității, organizat în perioada 11 octombrie - 28 noiembrie 2021.

Competențe dobândite

După absolvirea acestui curs, vei cunoaște elementele fundamentale legate de:

  • Ce înseamnă surdocecitatea/deficiența senzorială multiplă, care sunt principalele tipuri și cauze, noțiuni de bază privind anatomia și fiziologia simțurilor: văz, auz și tactil.
  • Cum să evaluezi un copil cu surdocecitate, care sunt principalele instrumente utilizate și tipuri de intervenție, inclusiv intervenția timpurie la copilul mic.
  • Cum comunică persoanele cu surdocecitate.
  • Noțiuni fundamentale privind orientarea și mobilitatea în contextul surdocecității.
  • Elemente de bază privind dezvoltarea socială și personală la persoanele cu surdocecitate.
  • Noțiuni și particularități la adultul și vârstnicul cu surdocecitate.

Structura cursului

Cursul se desfășoară în mediul online, pe platforma www.cursuri.surdocecitate.ro având o durată de 7 săptămâni, în perioada 11 octombrie - 28 noiembrie 2021.

Săptămâna 1
Introducere curs
Terminologie, definiţie şi context istoric în surdocecitate/deficienţă senzorială multiplă

Săptămâna 2
Clasificare şi etiologie în surdocecitate/deficienţa senzorială multiplă
Structuri anatomo-fiziologice ale senzorialităţii vizuale, auditive şi tactile în surdocecitate/deficienţă senzorială multiplă

Săptămâna 3
Evaluarea copilului cu surdocecitate/deficienţă senzorială multiplă
Comunicare

Săptămâna 4
Orientare și mobilitate

Săptămâna 5
Dezvoltare personală și socială

Săptămâna 6
Elemente de intervenție
Intervenția timpurie

Săptămâna 7
Adultul cu surdocecitate/vârstnicul
Concluzii

Desfășurarea cursului

Cursul este structurat pe 10 module, totalizând un număr de 74 de ore de studiu, fiecare modul fiind organizat după cum urmează:

Cursuri online cu prezența formatorului folosind platforma ZOOM, 7 întâlniri * 2 ore = 14 ore;
Suport de curs - studiu individual, 5 ore * 10 module = 50 ore;
Evaluare intermediară, teste tip grilă, 1 oră * 10 module = 10 ore.

Trecerea de la un modul la altul este condiționată de rezolvarea cu succes a testelor grilă menite să verifice cunoștințele acumulate la modulul anterior. Cursul se încheie odată cu parcurgerea tuturor celor 10 module.

La final, efortul de învățare va fi recompensat cu o Diplomă de absolvire eliberată de Fundația Sense Internațional România.

IMPORTANT: Sesiunile live vor beneficia de interpretare în limba semnelor!

Costuri

Participarea la acest curs are un cost de 450 de lei și acoperă cheltuielile cu formatorii și cu platforma de e-learning.

Numărul maxim de participanți per curs este 30.

Costurile sunt următoarele:
Înregistrare early bird până la 30 septembrie – 395 lei.
Înregistrare după 1 octombrie - 450 lei.

Plata se poate face prin card bancar în regim de sponsorizare în momentul înregistrării sau prin virament bancar în contul RO21RNCB0077050232290004 deschis la BCR Sector 6 București cu mențiunea COST CURS INITIERE SURDOCECITATE NUME-PRENUME.

Această plată acoperă cheltuielile cu formatorii și cu platforma de e-learning.

Ulterior fiecare cursant va primi contractul de sponsorizare semnat de Fundația Sense Internațional România, urmând ca fiecare cursant să trimită pe e-mail contractul semnat de aceștia, olograf sau scanat.