• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

Despre noi

Acasa / Despre noi

Despre noi

Sense Internațional România este o organizație românească înființată în 2001 cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple din țara noastră. SIR este singura organizație din România care militează activ pentru drepturile persoanelor cu surdocecitate.
Prin programe la nivel naţional ce promovează intervenția timpurie la nou-născutul cu deficiențe senzoriale, educarea copiilor cu surdocecitate/DSM și oferirea de servicii vocaționale și de pre-profesionalizare, SIR reușește cu succes să aducă o schimbare în bine în viața a sute de persoane cu acest tip de dizabilitate. Domeniul nostru de interes ca organizație este reprezentat de patru direcții strategice majore: promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate, sănătate, educație și incluziune socială.

Viziune

O lume în care toţi copiii şi adulţii cu surdocecitate pot deveni membri activi ai societăţii.

Misiune

Lucrăm în parteneriat cu persoanele cu surdocecitate, familiile acestora, personalul de îngrijire şi specialişti, pentru a avea certitudinea că toţi aceştia au acces la consiliere, oportunităţi şi sprijin.

Valori

Respect pentru diversitate – îmbrățișăm diversitatea și promovăm corectitudinea și respectul pentru toți.

Valoare individuală – recunoaștem valoarea și potențialul intrinsec al fiecărui individ.

Participare și incluziune – promovăm oportunități astfel încât categoriile cele mai marginalizate să își poată face vocea auzită.

Egalitate – promovăm activ respectarea drepturilor omului și contestăm prejudecățile și discriminarea.

Sustenabilitate – lucrăm împreună cu alții pentru a ne asigura că sprijinul acordat persoanelor cu surdocecitate și familiilor lor poate continua și în viitor.

Principii

Persoanele cu surdocecitate/DSM și familiile lor sunt în centrul activităților și viziunii Sense Internațional România.

Abordare bazată pe drepturi – munca noastră se bazează pe premisa că tuturor persoanelor cu surdocecitate/DSM trebuie să li se respecte drepturile.

Parteneriate – lucrăm cu organizații non-guvernamentale, instituții guvernamentale locale, naționale și internaționale pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate/DSM și familiilor lor. Parteneriatele noastre se bazează pe beneficii reciproce și pe construirea de relații de colaborare.

Afirmații personale

Voi asculta pe ceilalți: indiferent de modul prin care mi se comunică ceva: gesturi, expresii faciale, postură corporală, limbajul semnelor, obiecte de referință, limbaj scris sau verbal, voi asculta activ.

Voi înțelege și voi răspunde: voi face tot posibilul să înțeleg ceea ce mi se comunică și voi răspunde de fiecare dată la timp și respectuos.

Voi arăta respect față de ceilalți: îi voi respecta și îi voi trata pe ceilalți așa cum îmi doresc eu să fiu respectat/ă și tratat/ă.

Voi arăta onestitate și deschidere: voi fi deschis/ă cu privire la motivele acțiunilor mele și îmi voi oferi părerea onestă, știind că va fi respectată.

Voi participa și voi contribui: voi participa cât de mult pot și voi contribui din proprie inițiativă.

Îmi voi asuma riscuri informate: voi lua în considerare beneficiile asumării unui risc, precum și ceea ce se poate întâmpla dacă lucrurile nu merg bine. Acolo unde se poate, îmi voi asuma riscuri mai degrabă decât să le evit.

Voi găsi motive de a sărbători: voi recunoaște că toate realizările, oricât de mici mi-ar putea părea mie, sunt motiv de sărbătoare.

Nicio decizie despre mine, fără mine: caut mereu să implic persoanele în luarea deciziilor ce le afectează.