• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

Despre noi

Acasa / Despre noi

Despre noi

Sense Internațional România este o organizație românească înființată în 2001 cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple din țara noastră. SIR este singura organizație din România care militează activ pentru drepturile persoanelor cu surdocecitate.
Prin programe la nivel naţional ce promovează intervenția timpurie la nou-născutul cu deficiențe senzoriale, educarea copiilor cu surdocecitate/DSM și oferirea de servicii vocaționale și de pre-profesionalizare, SIR reușește cu succes să aducă o schimbare în bine în viața a sute de persoane cu acest tip de dizabilitate. Domeniul nostru de interes ca organizație este reprezentat de trei direcții strategice majore: inovare, informare și influență.

Inovare

Persoanele cu surdocecitate sunt incluse în sistemele naționale: inovăm și arătăm cum pot fi incluse persoanele cu surdocecitate în sistemele naționale precum asistența medicală, educația și formarea profesională, lucrând în parteneriat cu autorități, organizații ale persoanelor cu dizabilități, părinți și alții.

Informare

Persoanele cu surdocecitate și persoanele care le sprijină au mai multe informații, competențe și cunoștințe: facem schimb de informații și formăm persoanele cu surdocecitate, familiile și îngrijitorii acestora, personalul medical, educatorii și alți profesioniști, comunitățile și factorii de decizie, astfel încât persoanele cu surdocecitate să beneficieze de mai mult sprijin.

Influență

Persoanele cu surdocecitate sunt recunoscute în legi, politici și bugete: sprijinim persoanele cu surdocecitate să se auto-promoveze, însoțim acțiunile de susținere a cauzei organizațiilor persoanelor cu surdocecitate și ale grupurilor de părinți, strângem cercetări și dovezi riguroase și ne întâlnim cu factorii de decizie.

Viziune

Viziunea noastră este aceea a unei lumi în care toate persoanele cu surdocecitate sunt membri egali și activi ai societății.

Misiune

Lucrăm cu persoane cu surdocecitate și cu organizații partenere pentru a elimina barierele din societate și din sisteme, astfel încât persoanele cu surdocecitate să fie pe deplin incluse și să își poată împlini potențialul.

Valori și principii

Susținem incluziunea: tuturor celor cu care lucrăm, în deciziile care îi privesc.

Ne bazăm pe drepturi: respectăm demnitatea și diversitatea, promovând egalitatea și respectul pentru toate drepturile omului.

Prețuim persoanele: avem o abordare centrată pe fiecare persoană, care recunoaște potențialul fiecărei persoane, îi sprijină calitatea vieții și o protejează de pericole.

Lucrăm în parteneriat: colaborăm în întreaga lume cu persoanele cu surdocecitate, cu organizațiile care le reprezintă, cu familiile, îngrijitorii, profesorii lor și alți profesioniști, cu membrii comunităților, cu organizațiile și autoritățile locale pentru dezvoltarea unor relații bazate pe respect, care să ducă la o schimbare de durată.

Avem standarde înalte: responsabilitate, integritate, calitate și sustenabilitate.

Afirmații personale

Voi asculta pe ceilalți: indiferent de modul prin care mi se comunică ceva: gesturi, expresii faciale, postură corporală, limbajul semnelor, obiecte de referință, limbaj scris sau verbal, voi asculta activ.

Voi înțelege și voi răspunde: voi face tot posibilul să înțeleg ceea ce mi se comunică și voi răspunde de fiecare dată la timp și respectuos.

Voi arăta respect față de ceilalți: îi voi respecta și îi voi trata pe ceilalți așa cum îmi doresc eu să fiu respectat/ă și tratat/ă.

Voi arăta onestitate și deschidere: voi fi deschis/ă cu privire la motivele acțiunilor mele și îmi voi oferi părerea onestă, știind că va fi respectată.

Voi participa și voi contribui: voi participa cât de mult pot și voi contribui din proprie inițiativă.

Îmi voi asuma riscuri informate: voi lua în considerare beneficiile asumării unui risc, precum și ceea ce se poate întâmpla dacă lucrurile nu merg bine. Acolo unde se poate, îmi voi asuma riscuri mai degrabă decât să le evit.

Voi găsi motive de a sărbători: voi recunoaște că toate realizările, oricât de mici mi-ar putea părea mie, sunt motiv de sărbătoare.

Nicio decizie despre mine, fără mine: caut mereu să implic persoanele în luarea deciziilor ce le afectează.