• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

O nouă asociație se naște…

Bogdan, Cătălin, Crina, Delia, Emina, Iohana, Ionel, Iulian, Mădălina, Mario și Oana, cei 11 participanți la atelierul de lucru Și eu am o voce!, cel de-al treilea atelier organizat în cadrul proiectului „Vocea persoanelor cu surdocecitate din România”, au luat decizia de a fonda o asociație a persoanelor cu surdocecitate în România.

În cadrul atelierului care a avut loc la Predeal, în perioada 14-17 decembrie 2023, cei 11 participanți, împreună cu 3 însoțitori și restul echipei Sense Internațional România, au discutat și au dezbătut pe marginea provocărilor cu care se confruntă persoanele cu surdocecitate în România. Astfel, au fost identificate principalele puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări ale comunității persoanelor cu surdocecitate și au fost creionate câteva priorități pentru viitor.

Discuțiile au fost facilitate de un interpret în limba semnelor române, Monica Cătuțoiu, absolventă a cursului nostru de inițiere în surdocecitate pentru interpreți în LSR, organizat în toamna acestui an.

Puncte tari și oportunități

Faptul că deja s-a creat o echipă de lucru, un grup al persoanelor cu surdocecitate divers și cu experiență de viață diferită, cu încredere în forțele proprii și dorință de schimbare, un grup care începe să își cunoască drepturile și să ceară respectarea lor: iată câteva din punctele tari identificate de participanți.

Colaborarea cu alte asociații ale persoanelor cu surdocecitate din lume, dar și cu Sense Internațional România, cu autorități și instituții de învățământ, identificarea și atragerea de noi membri în grup, diversitatea metodelor de comunicare și apariția de noi tehnologii care vin în sprijinul comunicării, toate acestea sunt doar câteva din oportunitățile dezbătute.

Puncte slabe și amenințări

Izolarea, accesul limitat la informație și insuficiența resurselor de sprijin, vizibilitatea redusă, cunoașterea și înțelegerea precară a surdocecității sunt câteva dintre punctele slabe identificate, alături de, probabil, cel mai important punct slab: lipsa unei asociații reprezentative pentru persoanele cu surdocecitate.

Acestora li se adaugă amenințări externe ce țin de numărul mic de persoane cu surdocecitate identificate, de faptul că deși surdocecitatea este recunoscută de legislația din România ca dizabilitate distinctă, criteriile pentru încadrarea în acest tip de dizabilitate lipsesc. Lipsa interpreților în limbaj specific persoanei cu surdocecitate sau a unui ghid de comunicare a fost încă o dificultate identificată de participanți.

M-am bucurat mult să pot lua parte la această activitate. A fost o experiență foarte frumoasă și valoroasă din multiple puncte de vedere. Astfel, a fost un prilej pentru a-mi lărgi orizontul de cunoaștere cu privire la caracteristici specifice surdocecității și pentru a reflecta, alături de colegii participanți, la principalele provocări pe care aceasta le implică, precum și la potențiale soluții. De asemenea, am avut bucuria de a revedea prieteni vechi și de a lega noi relații de prietenie.

Pe toată durata celor trei zile petrecute la Predeal, atmosfera a fost caldă, sesiunile de lucru fiind asezonate cu plimbări de grup, cu experiențe culinare deosebite și finalizate cu un moment surpriză pregătit de echipa Sense Internațional România, sub forma unui foc de tabără și a darurilor oferite cu prilejul Crăciunului care se apropie.

Bogdan S.

Priorități

Pornind de la cele identificate mai sus, participanții prezenți au stabilit împreună o serie de priorități pentru viitor: în primul rând, înființarea unei asociații a persoanelor cu surdocecitate în România.

Apoi, această nou înființată asociație va putea să militeze activ pentru îmbunătățirea legislației, în principal în ceea ce privește crearea criteriilor de încadrare în tipul de dizabilitate ”surdocecitate” și soluționarea aspectelor ce țin de interpretul în limbaj specific persoanei cu surdocecitate/ghidul de comunicare. Ea poate crește nivelul de conștientizare și sensibilizare a publicului larg și a autorităților cu privire la specificul surdocecității și să se implice activ în programe de dezvoltare a autonomiei personale.

Pașii următori

În ianuarie, vom continua demersul cu cel de-al patrulea și ultim atelier de lucru, unde un număr mai mare de participanți cu surdocecitate vor continua dezbaterile și, dacă doresc, se vor alătura demersului înființării asociației.

În martie 2024, vom organiza în București conferința de încheiere a proiectului, ocazie cu care toți cei implicați, persoane cu surdocecitate, membrii familiei, interpreți în limba semnelor române și limbaj specific persoanei cu surdocecitate, alături de invitați din partea autorităților naționale vor împărtăși rezultatele obținute în cei doi ani de implementare și vor creiona împreună strategia pentru viitorul apropiat.

 

„Vocea persoanelor cu surdocecitate din România” este un proiect derulat de Fundația Sense Internațional România în parteneriat cu Sense International, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund - Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă”