• Română
 • English
Zoom in Regular Zoom out

Egalitate și diversitate

Acasa / Egalitate și diversitate

Preambul

În legislația din România, prin ordonanța ORDONANTA nr. 137 din 31 august 2000 (revizuită) se prevede prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Conform primului articol demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane reprezintă valori supreme și sunt garantate de lege.

Prin discriminare se înțelege orice deosebire, excludere, restricție sau preferință pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenența la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

De asemenea, în România există Consiliul Național pentru combaterea discriminării, care, sub control parlamentar, își exercită atribuțiile prin prevenirea, medierea, investigarea, monitorizarea și acordarea de asistență în situații de discriminare. Acesta este garant al respectării și aplicării principiului nediscriminării, în conformitatea cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.

În prezentul document este prezentată politica Sense International preluată și adaptată situației specifice din România, care garantează egalitatea și diversitatea tuturor angajaților, a celor care se bucură de sprijinul acordat de către organizație, dar și celor afiliați acesteia, lucru care se întâmplă prin măsuri de eliminare a discriminării și de maximizare a egalității șanselor.

1.0 Introducere

Fiecare persoană este diferită și are ceva unic de oferit. Sense Internațional și Sense International România își doresc să respecte și să înțeleagă aceste diferențe astfel încât să valorifice talentul fiecăruia, iar acest aspect să se reflecte în comunitățile pe care le sprijină.

Diversitatea reprezintă înțelegere, recunoaștere, respectarea și valorificarea diferențelor.

Egalitatea reprezintă înțelegerea diferențelor astfel încât fiecare individ să se bucure de oportunitate de șanse egale printr-o metodă justă și corectă de aplicare a regulilor, politicilor și a procedurilor. Recunoaștem că uneori acest lucru va duce la un tratament diferit al persoanelor.

Prin recunoașterea diversității și asigurarea egalității de șanse, Sense International și Sense Internațional România urmăresc susținerea incluziunii și eliminarea oricărei forme de discriminarea sau intoleranță.

1.1 Angajamentul Sense International și Sense Internațional România privind egalitatea si diversitatea

Sense International și Sense Internațional România se angajează să promoveze egalitatea de șanse și diversitatea angajaților, voluntarilor, reprezentanților noștri și a oamenilor cu care lucrăm. Prețuim contribuția fiecăruia și ne asigurăm că acestora le este oferită oportunitatea de a fi incluși și de a-și atinge potențialul. Vom promova egalitatea și diversitatea în tot ceea ce facem precum și prin parteneriatele noastre cu colaboratorii noștri.

1.2 Angajamentul nostru

Ne angajăm să lucrăm în așa fel încât să îmbrățișăm diversitatea și să promovăm egalitatea de șanse. Recunoaștem, apreciem și promovăm contribuțiile pozitive realizate de persoanele cu surdocecitate și alte dizabilități cu scopul de a modela sprijinul pe care aceștia îl primesc, dar și de a ne îndeplini strategia și misiunea organizației noastre.

Prețuim diversitatea angajaților noștri și diferențele culturale ale acestora, precum și ale reprezentanților Consiliului Director, și ale voluntarilor noștri care își dedică timpul organizației. Ne așteptăm ca aceștia să înțeleagă și să accepte propria responsabilitate de a recunoaște și de a prețui diferențele și contribuțiile unice pe care oamenii le manifestă în concordanță cu modul în care noi oferim servicii.

Țelul nostru este de a ne asigura că aceste angajamente (susținute de valorile și atitudinile noastre detaliate în secțiunea „I statements”) sunt încorporate în practicile noastre de zi cu zi, în politicile și relațiile cu persoanele pe care le sprijinim, cu colegii, partenerii și comunitățile cu care lucrăm.

Nu vom tolera discriminarea pe criterii de gen, identitate de gen, schimbare de gen, căsătorie sau parteneriat civil, orientare sexuală, rasă, etnie, naționalitate, religie sau credință, vârstă, dizabilități, infecție cu HIV, program de lucru, sarcină sau maternitate, responsabilități de îngrijire, activități sindicale sau orientări politice, sau orice alte criterii. De asemenea, nu vom tolera comportamente directe sau indirecte care au ca scop intimidarea, hărțuirea, izolarea sau victimizarea pe baza diferențelor individuale. În concordanță cu principiile stabilite în Politica de protecție a copilului și a adultului vulnerabil, nu tolerăm sub nicio formă exploatarea sexuală, hărțuirea și abuzul.

Nimeni nu va avea parte de un tratament mai puțin favorabil și toți vor avea oportunitatea de a fi incluși, de a crește și de a se dezvolta.

Angajamentul față de această politică este necesar pentru toţi cei care lucrează sau care sunt asociați în orice fel cu organizația noastră. Prin aplicarea acestei politici vom menține dispozițiile prevăzute de Declarația Universală a Drepturilor Omului, în special îndreptățirea fiecăruia la toate drepturile și libertățile, fără vreo distincție de niciun fel (art. 2).

2.0 Principii

Această politică este susținută de valorile Sense International şi Sense Internaţional România și de angajamentele luate în secțiunea “Despre noi” care pot fi găsite pe site-ul nostru accesând următorul link: https://surdocecitate.ro/ro/despre-noi.

Principiile pe care le vom urma în aplicarea acestei politici sunt următoarele :

 • Vom asculta opiniile variate și diferite ale colegilor noștri și vom căuta să înțelegem perspectivele acestora.
 • Vom interveni acolo unde ni se semnalizează prezența unor îngrijorări cu privire la încălcarea egalităţii de șanse, discriminare, hărțuire, victimizare, abuz sau exploatare sexuală.
 • Vom respecta și vom fi deschiși în toate interacțiunile cu colegii, fiind conștienți de diferențele mediului din care provin și de caracteristicile lor individuale.
 • Vom fi sinceri și deschiși în ceea ce privește diversitatea culturală a angajaților noștri, înregistrând, monitorizând și raportând în mod regulat.
 • Te vom implica direct în rezolvarea oricărei dificultăți prezentate; încurajăm o rezolvare informală a problemelor ridicate, atunci când este posibil și potrivit, tocmai pentru a menține relațiile pozitive de muncă și angajamentul față de organizație.
 • Vom crea o cultură pozitivă puternică unde egalitatea, diversitatea, incluziunea și respectul sunt valori de bază ce stau în centrul tuturor activităților noastre.
 • Vom lucra în scopul eliminării discriminării (fie directă, sau indirectă, prin victimizare sau hărțuire).
 • Vom lua foarte în serios acuzațiile de abuz, abuz sexual sau hărțuire și le vom sancționa conform Politicii de protecție a copilului sau adultului vulnerabil și alte proceduri asemănătoare.
 • Vom asigura că cele mai înalte standarde posibile vor fi atinse în oferta noastră de servicii, în practicile de angajare și în promovarea egalității și a diversității prin munca noastră.
 • În evaluarea parteneriatelor, oferta de servicii și a colaboratorilor, vom ține cont de Politica noastră privind egalitatea și diversitatea precum și de obiectivele acesteia.

3.0 Promovarea egalității și a diversității

Ne vom asigura că în dezvoltarea și utilizarea procedurilor și practicilor de angajare, nicio persoană sau grup de persoane nu vor avea de suferit vreun prejudiciu în ceea ce privește procesul de recrutare, promovare, dezvoltare sau plecare din organizație, sau de acces la programe de formare și alte beneficii, și nici nu vor fi supuse unui comportament discriminatoriu în muncă lor de zi cu zi, atunci când sunt beneficiari ai proiectelor noastre sau ai partenerilor noștri.

Vom lucra la crearea unei culturi organizaționale unde comportamentul discriminatoriu este schimbat  într-un mod constructiv și bazat pe respect, astfel încât cei care au un astfel de comportament să aibă șansa de a-l corecta. Dacă aceștia nu doresc să își schimbe conduita, sau dacă aceasta reprezintă o problemă serioasă, atunci vom urma politica și procedura noastră de răspundere disciplinară în conformitate cu regulamentul intern și legislația din România.

Toate reclamațiile de discriminare, bullying, hărțuire, victimizare, intoleranță sau lipsă de respect la adresa indivizilor vor fi investigate cu tact și, dacă este cazul, o decizie conformă va fi luată. Acuzațiile de abuz sexual, hărțuire sau abuz vor fi tratate cu seriozitate și vor fi analizate conform Politicii de protecție a copilului și a adultului vulnerabil.

Atunci când există tensiuni între angajați ca rezultat al diferențelor de valori sau credințe, culturi sau scepticism, atunci vom evalua ca fiind cea mai bună cale rezolvarea problemei prin examinarea gradului în care indivizii sunt afectați de nivelul de intoleranță arătat.

În paragraful următor sunt câteva exemple care ilustrează cum această politică are impact asupra tuturor politicilor și practicilor. Această listă nu este exhaustivă, dat fiind că fiecare situație trebuie judecată după gravitatea sa.

3.1 Standarde generale ale comportamentului

Ne așteptăm ca fiecare persoană să se comporte în mod profesional și politicos tot timpul. Nu vom tolera comportamente precum :

 • Bullying, hărțuire, victimizare
 • Violență fizică
 • Limbajul vulgar sau pe un ton ridicat
 • Lipsa de politețe
 • Izolarea, ignorarea sau refuzul de a lucra sau de a comunica cu anumite persoane, în mod intenționat sau nu
 • Relatarea unor glume ofensatoare sau cu potențial ofensator, jignirea
 • Afișarea de material jignitor precum pornografia sau animații sexiste sau rasiste
 • Gesturi sau remarci obscene
 • Distribuirea de materiale ofensatoare sau cu potențial ofensator prin orice căi de comunicare, spre exemplu e-mail, SMS

Suntem cu toții responsabili de  impactul pe care comportamentul și faptele noastre îl au asupra altora. Impactul pe care comportamentul personal îl are asupra unei persoane vulnerabile este mai important decât intenția în sine. Datorită faptului că toate situațiile vor fi judecate de la caz la caz, nu este acceptabil să ne justificăm faptele spunând că ceilalți sunt prea sensibili sau că nu a existat nici o intenție de a ofensa.

4.0 Responsabilități și pe cine vizează această politică

Credem că este responsabilitatea fiecărei persoane implicate în organizație de a menține practici de lucru adecvate. Respectarea și asumarea acestei politici susține și promovează un mediu bazat pe egalitate și diversitate.

Toți cei implicați în organizație au datoria să:

 • Promoveze egalitatea și diversitatea în munca de zi cu zi și în oferirea de servicii
 • Să se asigure că oricine e asociat cu noi este inclus, tratat cu respect și apreciat pentru toate diferențele sale
 • Promoveze un mediu primitor, sigur și deschis în care orice persoană din orice mediu să se simtă bine venită, prețuită și respectată.
 • Sprijine colegii și persoanele cărora le oferim servicii prin discutarea îngrijorărilor și a temerilor prin mijloacele adecvate.

4.1 Rolul angajaților

Cu toții avem responsabilitatea:

 • De a fi mereu respectuoși și toleranți cu ceilalți tot timpul
 • De a participa la programe de formare sau dezvoltare ce țin de egalitatea de șansă și diversitate
 • De a pune la îndoială într-un mod profesional și bazat pe respect orice comportament care poate fi interpretat ca discriminator
 • De a discuta problema cu managerul direct sau departamentul de resurse umane atunci când nu putem pune la îndoială un comportament discriminator
 • De a înțelege ce se așteaptă de la noi în ceea ce privește comportamentul și conduita noastră față de ceilalți
 • De a cere sfaturi de la manageri dacă nu suntem siguri cum să acționăm în anumite circumstanțe
 • De a nu discrimina în interacțiunile noastre cu persoanele pe care le sprijinim, familiile acestora, angajații, sau orice partener afiliat nouă.
 • De a fi un exemplu pozitiv în tot ceea ce facem.
 • De a asculta și de a-i respecta pe alții și de nu a desconsidera temerile acestora pe motiv că sunt banale.

4.2 Rolul managerilor

Managerii au responsabilități adiționale acestora :

 • De a asigura sisteme, proceduri și servicii care respectă egalitatea și diversitatea și nu discriminează
 • De a nu tolera sub nicio formă discriminarea
 • De a lua măsuri pentru a combate rapid comportamentul nepotrivit
 • De a sprijini și implementa măsurile pe care organizația le ia pentru a facilita diversitatea și oportunitatea de șanse egale.
 • De a încuraja pe fiecare să își maximizeze contribuția pentru a face viața celor pe care îi sprijini mai bună
 • De a implementa principiile diversității în interiorul echipelor lor, departamentelor și parteneriatelor pe care le gestionează
 • De a se asigura că fiecare are acces la sesiuni de formare și dezvoltare care oferă posibilitatea de a pune în practică politica noastră în ceea privește egalitatea de șanse și diversitatea.

4.3 Rolul voluntarilor

Fiecare voluntar are datoria :

 • De a participa la sesiuni de formare adecvate cu privire la probleme de egalitate de șanse și diversitate oferite de organizație. Ca voluntari, aceștia nu vor fi plătiți.
 • De a nu discrimina, prin interacțiunile lor, persoanele pe care le sprijinim, familiile acestora, angajații sau oricine afiliat nouă.
 • De a oferi un exemplu pozitiv în tot ceea ce fac.
 • De a asculta și de a-i respecta pe alții și de nu a desconsidera temerile acestora pe motiv că sunt banale.
 • De a pune la îndoială într-un mod profesional și bazat pe respect orice comportament care poate fi interpretat ca discriminator, intolerant sau nerespectuos.

4.4. Rolul resurselor umane

Complementar cu ceea ce a fost menționat mai sus, departamentul de resurse umane este responsabil de a monitoriza și evalua cum este pusă în practică politica de egalitate și diversitate . Acesta va face asta astfel :

 • Prin înregistrarea, păstrarea, raportarea și analizarea de informații statistice corelate la diversitatea forței noastre de muncă la nivel de Corporație, Grup, Directorat, Zonă și punct de lucru.
 • Acesta va include analiza deciziilor de recrutare și selecție, promovări, sesiuni de formare, dezvoltare (incluzând obținerea de calificări) și dificultăți apărute în relaționarea dintre angajați, atunci când este posibil.

Acolo unde rapoartele au ca rezultate indicatori de tratament inegal, departamentul de resurse umane va lucra împreuna cu Directorul responsabil pentru a găsi o strategie de  îmbunătățire a situației.

5.0 Cum să procedezi dacă crezi sau simți că ai fost discriminat

Dacă crezi că ai fost ținta bullying-ului, hărțuirii,discriminării sau victimizării de orice fel, atunci ar trebui să discuți aceste lucruri cu managerul tău direct pentru a rezolva problema. Dacă ai încercat acest lucru și problema nu a fost rezolvată, sau dacă nu simți că poți discuta despre acest lucru cu managerul tău, atunci ar trebui să încerci să vorbești cu superiorul său pentru a rezolva problema.

Dacă ai încercat să rezolvi aceste probleme cu managerul tău în mod informal, dar nu a fost cu succes, poți să ridici problema urmând politica de soluționare a plângerilor.  Atunci când faci o plângere trebuie să cunoști această politică astfel încât să iei o decizie despre cum să îți expui nemulțumirea. Managerul tău sau departamentul de resurse umane pot să te ajute să iei cea mai bună decizie despre cum să faci acest lucru.

În momentul în care se ajunge la concluzie rezonabilă că conform acestei politici, a avut loc o încălcare a acesteia și au fost sesizate fapte de discriminare, hărțuire sau victimizare, cel mai probabil problemele vor fi rezolvate aplicând procedura disciplinară în acord cu legislația din România și regulamentul de ordine interioară.

Dacă ai temeri cu privire la exploatare sexuală sau abuz, ar trebui să consulți Politica de protecție a copilului și a adultului vulnerabil pentru mai multe informații. Acestea pot fi raportate în mod confidențial pe e-mail la adresa report@senseinternational.org.uk sau la telefon la numărul 0800 731 9008 (doar în Marea Britanie).

În Romania, acestea vor fi raportate pe adresa rantonie@senseint.org.ro, numărul de telefon 021 413 90 40.

În circumstanțele în care o persoană pe care o sprijinim, un membru al familiei sale, un voluntar sau o persoană din exterior, partener al nostru crede că a fost ținta victimizării, hărțuirii, discriminării, exploatării sexuală sau abuzului, acesta ar trebui să consulte Politica de depunere a plângerilor, care poate fi găsită pe site-ul nostru.

Plângerile pot fi făcute folosind e-mail-ul sau numărul verde susmenționate.

[1]Declarația universală a drepturilor omului, 1948 https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/