• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

Vocea persoanelor cu surdocecitate din România

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă

Dăm start cu bucurie proiectului Vocea Persoanelor cu Surdocecitate din România! Acesta se va desfășura pe durata a 2 ani, în perioada 1 aprilie 2022 - 31 martie 2024.

Persoanele cu surdocecitate  din România reprezintă un grup extrem de vulnerabil, marginalizat, izolat, afectat de inegalități și excluziune socială. Combinația celor două deficiențe, de vedere și de auz, ridică bariere grave în calea accesării serviciilor, date fiind dificultățile majore în comunicare, orientare și mobilitate, în accesarea informației, dar și lipsa interpreților perfecționați în domeniu.

Conform estimărilor internaționale din 2018, prevalența surdocecității este de 0,2-2% din populație, adică între 40,000 – 400,000 persoane afectate în România. În timp, Sense Internațional România (SIR) a lucrat în beneficiul a peste 500 de copii, tineri și adulți cu surdocecitate. În ciuda recunoașterii ei în legislație, surdocecitatea continuă însă să fie insuficient înțeleasă, un exemplu în acest sens fiind chiar numărul mic de persoane cu surdocecitate din statisticile oficiale – 77.

Proiectul nostru, Vocea Persoanelor cu Surdocecitate din România, își propune să pună bazele și să crească capacitatea unui grup de 40 de persoane cu surdocecitate să devină o voce capabilă să militeze pentru drepturile lor, prin întâlniri menite să-i mobilizeze și să le ofere instrumentele să se auto-reprezinte, în ideea transformării grupului, în timp, într-o asociație reprezentativă a persoanelor cu surdocecitate.

Pentru a asigura accesul acestora la serviciile de care au nevoie, proiectul va perfecționa un grup de 20 de interpreți în limbaj mimico-gestual în domeniul surdocecității (20% din nr. total de interpreți autorizați în România), domeniu pe care acești interpreți îl cunosc foarte puțin sau deloc. În paralel, proiectul va crește nivelul de conștientizare, prin campanii naționale dedicate unei mai bune cunoașteri și înțelegeri a surdocecității.

În parteneriat cu Sense International UK și colaborând cu World Federation of the Deafblind, cu alte instituții și organizații, Sense Internațional România va sprijini persoanele cu surdocecitate din România să aibă o voce, să fie văzute și auzite și, prin acțiuni de advocacy, să dobândească capacitatea de a asigura incluziunea socială a întregului grup al persoanelor cu surdocecitate din România.

Ce ne propunem?

Grupul persoanelor cu surdocecitate

Instruirea interpreților în domeniul surdocecității

Legiferarea bastonului alb - roșu

Conștientizarea surdocecității

Vom identifica și vom lucra cu un grup de persoane cu surdocecitate, astfel încât acestea să aibă o voce, să își cunoască și să lupte pentru propriile drepturi.

Vom crea și organiza cursuri de instruire pentru interpreții în Limba Semnelor Române, astfel încât aceștia să dobândească noțiuni în domeniul surdocecității.

Vom face cunoscut și vom include în Codul Rutier bastonul alb-roșu ca element distinctiv ce atrage atenția asupra faptului că utilizatorul este o persoană cu surdocecitate.

Vom organiza activități în întreaga țară pentru a face surdocecitatea mai bine cunoscută și mai bine înțeleasă de publicul larg, de autorități și instituții în social, sănătate și educație.

Proiectul este derulat de Fundația Sense Internațional România în parteneriat cu Sense International UK și beneficiază de o finanțare în valoare de 149.668,89 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.  Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.

Proiect derulat de

Noutăți