• Română
  • English
Zoom in Regular Zoom out

Comunicate de presa

Primul curs de inițiere în surdocecitate pentru interpreți în limba semnelor române

Persoanele cu surdocecitate din România reprezintă un grup vulnerabil, marginalizat, izolat, afectat de inegalități și excluziune socială. Combinația celor două dizabilități, de vedere și de auz, ridică bariere grave în calea accesării serviciilor, date fiind dificultățile majore în comunicare, orientare și mobilitate, în accesarea informației, la care se adaugă lipsa interpreților perfecționați în domeniu.

În acest context, Fundația Sense Internațional România a organizat în perioada 4 septembrie-16 octombrie 2023 primul Curs de inițiere în surdocecitate pentru interpreți în limba semnelor române, la care au participat 17 interpreți cu experiență din București, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Slatina, Bârlad și Brașov.

Cursul a totalizat un număr de 44 de ore de pregătire teoretică și practică și a avut atât o componentă online, pe platforma de e-learning a organizației, www.cursuri.surdocecitate.ro/, cât și o componentă față în față.

Astfel, în cadrul a patru sesiuni online, cursanții au aflat despre specificul surdocecității, care sunt principalele tipuri și cauze, noțiuni de bază privind anatomia și fiziologia simțurilor, precum și elemente legislative privind surdocecitatea. Un moment special în cadrul cursului a fost prezența lui Viorel Micu, interpret al profesorului Vasile Adamescu, și a invitaților de la Sense Internațional India și Sense UK, care au împărtășit experiența altor țări privind interpretul pentru persoane cu surdocecitate.

Doar uniți putem aduce „lumină‟ în viața persoanelor cu surdocecitate

În atelierul față în față, organizat la Predeal în perioada 14-17 septembrie, participanții au exersat metodele de comunicare și adaptările necesare persoanelor cu surdocecitate, dar și aspecte de orientare și mobilitate, ghidați de trainerul cursului, asistent univ. dr. Ioana Tufar. Prin jocuri de rol și exerciții creative, aceștia au experimentat o parte dintre provocările cu care se confruntă în viața de zi cu zi persoanele cu văzul și auzul afectate.

„Emoția a fost cuvântul ce a străbătut asemeni unui fir roșu această formare. Postura de interpret pentru persoane cu surdocecitate este una extrem de solicitantă pentru un interpret în limba semnelor române. Se știe atât de puțin despre surdocecitate, doar uniți putem schimba mentalități, putem aduce „lumină" în viața persoanelor cu surdocecitate!"- Angela Mate, profesor psihopedagog și interpret în limba semnelor române

 

Aceasta a fost prima ediție a cursului de inițiere în surdocecitate pentru interpreți în limba semnelor române, însă Sense Internațional România intenționează să organizeze și alte ediții.

„Am creat acest prim curs dedicat interpreților în limba semnelor române pentru a răspunde unei nevoi reale de instruire și de informare cu privire la specificul surdocecității ca dizabilitate distinctă și foarte complexă. Ne bucurăm că participanții au primit cursul cu atât de mult entuziasm și ne dorim să organizăm noi ediții pentru a avea cât mai mulți interpreți specializați în domeniul surdocecității. Mai sunt foarte multe de făcut, vom continua și eforturile de armonizare a legislației privind surdocecitatea, dar acum avem alături de noi  interpreți dedicați, prieteni ai persoanelor cu surdocecitate din România”- Etelka Czondi, director Sense Internațional România.

Cursul de inițiere în surdocecitate pentru interpreți în limba semnelor române face parte din proiectul „Vocea persoanelor cu surdocecitate din România". Proiectul este derulat de Fundaţia Sense Internaţional România în parteneriat cu Sense International, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați http://www.eeagrants.ro.

Atelier de lucru e-Sense

Fundaţia Sense Internațional România, Code for România şi Fundaţia Orange au lansat oficial ieri, 9 noiembrie, în cadrul unui atelier de lucru online, softul educațional e-Sense, un instrument digital gratuit care poate fi utilizat în activitățile de intervenție terapeutică și educațională la copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple.

Proiectul „e-Sense” este finanțat de Fundația Orange prin Programul Lumea prin Culoare și Sunet, cel mai mare fond dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere/auz din România.

„Știm cât este de dificil să creezi soluții digitale, mai ales atunci când vorbim despre nevoi atât de complexe cum sunt cele ale persoanelor cu deficiențe de văz și de auz. e-Sense și-a propus să creeze un spațiu educațional online cu multiple funcții, foarte utile în relația profesor – copil și părinte – copil pentru că, până la urmă, educația continuă și acasă.” Daniela Mita, Manager Program în cadrul Fundației Orange România.

„e-Sense” are două componente: prima componentă este o aplicație de exerciții de stimulare vizuală, auditivă și cognitivă, organizate în patru tipuri de activități în acord cu cerințele Curriculumului național pentru elevi cu surdocecitate: stimulare, identificare, localizare și discriminare. Astfel, „e-Sense” transpune în sfera tehnologiei digitale exerciții care sprijină formarea abilităților perceptive de detectare a stimulilor senzoriali şi conştientizarea prezenţei lor, dezvoltarea atenţiei la stimulii senzoriali, formarea şi dezvoltarea abilităţii de localizare a stimulilor, de explorare şi manipulare a stimulilor, de recunoaştere şi discriminare.

Pentru noi, dintre toate cele 46 de proiecte live pe care le avem acum la Code for Romania, e-Sense a fost de departe cel mai provocator pentru că este un public țintă cu care noi nu ne-am mai întâlnit înainte. A fost foarte interesant să lucrăm alături de specialiștii din educație. A fost pentru prima dată când am lucrat cu un expert pentru a face platforma e-Sense o platformă exemplu din punctul de vedere al accesibilității”. Olivia Vereha, co-fondator și VP product Code for Romania

A doua componentă este platforma web www.esense.ro, care permite școlii, profesorilor și părinților să monitorizeze progresele elevilor. După înscrierea în platformă, părintele sau profesorul poate crea profilul copilului și poate folosi platforma într-un ritm adaptat nivelului funcțional al acestuia, selectând tipul adecvat de exerciții, ajustând aspectele vizuale ale exercițiului, setând conținutul specific sau selectând nivelul de dificultate.

”De ce este valoros e-Sense? Pentru că este conceput de profesori psihopedagogi cu experiență în munca cu copiii cu dizabilități, pentru că are o grafică și culori plăcute, oferă un feedback sonor plăcut, este prietenos cu utilizatorul, este relevant în raport cu curriculumul – cu programa pentru preșcolarii și școlarii cu surdocecitate, dizabilități senzoriale multiple, vizuale și alte dizabilități.” Dr. Mihaela Adriana Moldovan, profesor psihopedagog Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Cristal” Oradea

Specialiști în educație de la cele cinci școli partenere în proiect, Școala Profesională Specială pentru Copii cu Deficiențe de Auz „Sfânta Maria” București, Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu” Iași, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Cristal” Oradea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Sibiu și Centrul Școlar pentru Educației Incluzivă „Constantin Pufan” Timișoara, au prezentat exercițiile și au vorbit despre experiența lor în dezvoltarea acestui instrument digital care va susține elevii să aibă acces la o educație de calitate, adaptată nevoilor specifice date de combinația de deficiențe de vedere și de auz.

”e-Sense: să fie acesta începutul unei frumoase experiențe în online pentru copiii cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple!” Etelka Czondi, Director Sense Internațional România

Despre Sense Internațional România

Sense Internațional România este o organizație românească înființată în 2001 cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple din țara noastră. SIR este singura organizație din România care militează activ pentru drepturile persoanelor cu surdocecitate. Prin programe la nivel naţional ce promovează intervenția timpurie la nou-născutul cu deficiențe senzoriale, educația copiilor cu surdocecitate/DSM și oferirea de servicii vocaționale, SIR reușește cu succes să aducă o schimbare în bine în viața a sute de persoane cu acest tip de dizabilitate. Domeniul nostru de interes ca organizație este reprezentat de patru direcții strategice majore: promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate, sănătate, educație și incluziune socială. www.surdocecitate.ro

Despre Code for Romania

Code for Romania este a doua cea mai mare organizație din domeniul tehnologiei civice din lume. Asociația dezvoltă soluții software pro-bono, în sistem open-source, pentru rezolvarea unor probleme sociale, cu ajutorul unei comunități de peste 1800 de voluntari din România și Diaspora. Doar în 2020, soluțiile din ecosistemul Covid-19 (stirioficiale.ro, rohelp.ro, datelazi.ro etc) și cele din ecosistemul de vot (Vot Diaspora, Rezultate Vot etc.) au fost utilizate de peste 8 milioane de  de români. www.code4.ro

Despre Fundația Orange

Fundația Orange este o organizaţie non-profit care se implică în viaţa comunității, prin realizarea de proiecte de filantropie, menite să aducă schimbări pozitive în viaţa persoanelor dezavantajate. În cei 10 ani de activitate, Fundația Orange a investit peste 6 milioane de euro în 5 programe ce susțin dezvoltarea comunităților vulnerabile și integrarea persoanelor defavorizate, prin promovarea și implementarea tehnologiei și a metodelor digitale în proiecte de educație, cultură și incluziune socială. . Pentru detalii, vizitați www.fundatiaorange.ro.

 

Vasile Adamescu – o viață dedicată drepturilor persoanelor cu surdocecitate

În data de 6 decembrie 2018, domnul profesor Vasile Adamescu s-a stins din viață. Este un moment foarte trist pentru toți cei care l-au cunoscut, dar și pentru cei care știu cât de special a fost. În ciuda lipsa vederii și auzului, Vasile Adamescu a terminat o facultate, a fost profesor ajutând la rândul lui copii cu surdocecitate, a scris cărți, cunoaștea cinci limbi străine, a fost sculptor, lupta permanent pentru promovarea drepturilor persoanelor cu surdocecitate. Din 2015, a fost membru în Consiliul Director al Fundației Sense Internațional România.

Este dificil să descriem în cuvinte sentimentele care ne încearcă, de aceea vă invităm să citiți mai jos propriile cuvinte ale domnului profesor Vasile Adamescu, povestindu-și viața:

M-am născut la 5 septembrie 1944, în comuna Borcea din judeţul Ialomiţa. Am fost cel de-al doilea copil al părinţilor mei, Zamfir şi Voica, ţărani săraci dar buni gospodari. Până la vârsta de 2 ani viaţa mea a decurs normal. Din nefericire, mama a încetat din viaţă prematur, după o banală răceală. Nu după mult timp, asupra mea avea să se abată o mare nenorocire: familia era plecată la câmp iar eu am rămas acasă în grija unei mătuşi. Am adormit pe prispă, moment în care a căzut o ploaie rece de toamnă din cauza căreia am răcit straşnic. Cum la aceea vreme, leacurile băbești erau la putere bunica a încercat să mă trateze după cum ştia. După câteva luni, am început să-mi pierd cele mai elementare simţuri anume, văzul şi auzul. Tata m-a dus la medici dar în zadar.

Până la vârsta de 11 ani, am trăit în întuneric şi tăcere, după care am fost adus la Şcoala de nevăzători din Cluj. Florica Sandu, un dascal luminat, a reuşit imposibilul, învăţându-mă să vorbesc, să scriu, să citesc…

Am urmat liceul, după care am intrat ca student la facultatea de Psihopedagogie specială, pe care am absolvit-o în 1977. Am devenit profesor, la aceeaşi şcoală la care învăţasem ca elev, unde mi-am desfăşurat activitatea didactică timp de aproape trei decenii. Între anii 1983-1986, am urmat cursurile Şcolii Populare de Arte Plastice, secţia sculptură. De mic am fost pasionat de modelaj. Am învăţat noi metode de executare a lucrărilor din lut, reuşind să realizez busturi, vehicole, animale, clădiri.

În anul 2010, am primit titlu de Cetăţean de Onoare a Clujului. Un an mai târziu am fost distins cu titlul: Persoana cu dizabilităţi a anului 2011. Din anul 2015, sunt membru în Consiliul Director al Fundației Sense Internațional România. În 2018, am primit titlul de Promotor al Drepturilor Persoanelor cu Surdocecitate din România.

De curând, am reuşit, după o muncă de ani buni, să public Volumul 1 și Volumul 2 al autobiografiei mele, cu titlul “Înfruntând viaţa”.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 8 decembrie 2018, la ora 11.45, în Florești, județul Cluj. Toți cei care doresc să îi aducă un ultim omagiu, sunt așteptați.

Închide-ți ochii, astupă-ți urechile, deschide-ți sufletul!

Comunicat, 3 decembrie 2018

Cu ocazia zilei de 3 Decembrie, Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități, Asociația Junior Sport, în parteneriat cu Fundația Sense Internațional România și cu producătorul de echipament sportiv ANCADA, alături de mari valori ale sportului românesc, a lansat campania “NĂSCUT PENTRU SPORT“, o campanie dedicată copiilor cu surdocecitate.

Născut pentru sport

Valeria van Groningen Răcilă – campioană olimpică la canotaj, Ecaterina Oancia – multiplă campioană olimpică și mondială la canotaj, Silvia Stroescu – campioană olimpică la gimnastică artistică, Alina Alexandra Dumitru – campioană olimpică și europeană la judo, Irina Deleanu – medaliată cu bronz la mondialele de gimnastică ritmică și președinte al Federației Române de Gimnastică Ritmică, Dorina Gabriela Mihai – campioană mondială la scrimă, Monica Iagăr – atletă, campioană europeană în proba de săritură în înălțime, Traian Rus – multiplu campion mondial și european la Kempo, Alin Romulus Păcurar – campion balcanic absolut, multiplu medaliat european la lupte libere și Maestru Emerit al Sportului, Hajnal Iuliu – o legendă a fotbalului românesc, Gruia Docan – titular a 4 dan Kyokushin Karate și președinte al Federației Române de Kyokushin, Nicu Dobre – președinte al Federației Române de Oină, Ștefan Sandulache – fost baschetbalist de performanță, actualmente director al Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, Mircea Barna – fost căpitan al echipei naționale de baschet și proprietar al companiei de echipament sportiv ANCADA, Theo Matican – multiplu medaliat la competițiile naționale și internaționale de înot, schi și ciclism, competiții rezervate persoanelor cu dizabilități, micuții sportivi Nicolas Luca Lupu – medaliat cu aur la scrimă, Miriam Ciolacu – fotbalistă și atletă ce are la activ numeroase premii și trofee, Monica Elena Duca – dublă campioană mondială la dans acrobatic, Andrei Victor Păcurar – multiplu medaliat cu aur la lupte libere, Andrei Sandulache – baschetbalist, Alina Alexoi – jurnalist la TVR și Andrei Pralea – Business Manager la compania ANCADA, au lansat colecția de treninguri, numită generic, “NĂSCUT PENTRU SPORT”.

Printr-o suită de fotografii sugestive, dar și un video, acești 22 de participanți la campanie, au trasmis un mesaj atingător de suflet, menit să susțină cauza copiilor cu SURDOCECITATE:

“Eu, născut pentru sport, țin cont de faptul că, dincolo de comunitatea sportivilor din care eu fac parte, sunt și persoane cu surdocecitate, care nu au cum să vadă și nici să audă nimic despre performanța mea sportivă. Și totuși, prin gestul meu, aduc lumină și sunet în viața lor. Închide-ți ochii, astupă-ți urechile, deschide-ți sufletul!”

Un procent de 30 la sută din vânzarea treningurilor din colectia “NĂSCUT PENTRU SPORT”, producătorul de echipament sportiv ANCADA îl va dona pentru acești copii!

Dar ce este… SURDOCECITATEA?

Surdocecitatea este o deficiență multisenzorială gravă, de cele mai multe ori asociată și cu alte tipuri de deficiențe și care generează dificultăţi majore în sfera comunicării, a accesului la informaţie, în orientare şi mobilitate.
Printre marile personalități cu surdocecitate ale lumii amintim pe Francisco Goya – faimosul pictor spaniol, care a devenit surd și orb în ultimii ani din viață, pe Helen Keller – o celebră scriitoare americană, aceasta din urmă fiind prima persoană cu surdocecitate care a absolvit colegiul, dar și pe Vasile Adamescu – un profesor și artist român, care și-a pierdut auzul și văzul în copilărie iar acum este cel mai mare promotor al drepturilor persoanelor cu surdocecitate din România.
Fundația Sense Internațional România este singura organizație din țară care lucrează în sprijinul copiilor cu surdocecitate, încă din 2001. De-a lungul anilor, această fundație a sprijinit peste 500 de copii asigurându-le o educație de calitate, a demarat programul de intervenție timpurie adresat nou-născuților cu această deficiență, iar acum se ocupă în principal de tinerii cu surdocecitate, oferindu-le șansa de a-și găsi un loc de muncă și de a duce un trai independent, prin programul vocațional.

Pentru detalii suplimentare:
Beatrice Mercado, Președinte Asociația Junior Sport , asociatiajuniorsport@gmail.com
Etelka Czondi, Director Fundația Sense Internațional România, eczondi@senseint.org.ro
Mai multe informații: www.surdocecitate.ro

Amintiți-vă de Helen Keller! – III

Câștigătorii concursului de fotografie SENSES

Iunie – o lună dedicată persoanelor cu surdocecitate din întreaga lume

 În perioada 1-22 iunie, Sense Internațional (România) a organizat concursul de fotografie SENSES. Tema concursului a fost un citat ce-i aparține lui Helen Keller – Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, nici măcar atinse. Ele trebuie simţite în inimă.” – pentru a marca ceea ce întreaga lume sărbătorește în luna iunie – Săptămâna Internațională Helen Keller.

Concursul s-a desfășurat pe pagina de Facebook a organizației – www.facebook.com/SenseInternationalRomania și a adunat 95 de fotografii, trimise de 38 de fotografi profesioniști și amatori din toată țara. Juriul format din fotografi profesioniști și reprezentanți ai organizatorului Sense Internațional (România) și ai sponsorului oficial – EuroGsm – au selectat primele trei cele mai relevante fotografii pentru tema propusă.

Continue reading

Amintiți-vă de Helen Keller! – II

This gallery contains 7 photos.

Iunie – o lună dedicată persoanelor cu surdocecitate din întreaga lume

“Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, și nici măcar atinse. Ele trebuie simţite din inimă”. Aceste cuvinte îi aparțin lui Helen Keller, cea mai cunoscută persoană cu surdocecitate din lume. În fiecare an, în luna iunie, întreaga lume sărbătorește Săptămâna Internațională Helen Keller.

În cadrul proiectului Intervenția timpurie la nou-născuții cu deficiențe senzoriale multiple din România – o abordare unică și inovativă inițiată de societatea civilă, Sense Internațional (România) a organizat diferite activități pentru a puncta această sărbătoare internațională. Proiectul este co-finantat printr-un grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeana extinsă, Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile, Schema de grant pentru ONG-uri – Componenta Social.

Continue reading

Amintiți-vă de Helen Keller! – I

This gallery contains 8 photos.

Iunie – o lună dedicată persoanelor cu surdocecitate din întreaga lume

“Cele mai bune şi mai frumoase lucruri din lume nu pot fi văzute, și nici măcar atinse. Ele trebuie simţite din inimă”. Aceste cuvinte îi aparțin lui Helen Keller, cea mai cunoscută persoană cu surdocecitate din lume. În fiecare an, în luna iunie, întreaga lume sărbătorește Săptămâna Internațională Helen Keller. În ţara noastră, Sense Internațional (România) a organizat diferite activități pentru a puncta această sărbătoare internațională.

[metaslider id=”1252″]

În cadrul proiectului Sens pentru viață, implementat de Sense Internațional (România)  şi finanțat de Fundația Orange în programul «Lumea prin culoare și sunet», peste 130 de persoane din București, Galați și Iași au participat la diferite activități, toate cu scopul conștientizării problemelor deosebite cu care se confruntă persoanele cu surdocecitate în România.

Continue reading

SENS PENTRU VIAȚĂ

Proiect câştigător in cadrul fondului de finanţare „Lumea prin culoare şi sunet” 2014 al Fundatiei Orange

Sens pentru viață este un proiect Sense Internațional (România) – SI(R) ce își propune să îmbunătățească viața copiilor și tinerilor cu surdocecitate și deficiențe senzoriale multiple (DSM) prin dezvoltarea de servicii vocaționale dedicate acestora.  In cadrul acestui proiect vor fi deschise două centre vocaționale (doua mini-tipografii) la Arad și Timișoara, unde tinerii cu surdocecitate/DSM vor învăța o meserie ce le va crește șansa de a duce o viață independentă. Continue reading

SCRISOARE DESCHISĂ

Fundația Sense Internațional (România) își manifestă profunda îngrijorare cu privire la Propunerea legislativă privind drepturile copiilor cu dizabilităţi, înregistrată la Senatul României cu numărul B175/2014.

Continue reading

Tinerii cu surdocecitate din Iași învață tainele modelării marțipanului

Fundaţia Sense Internaţional (România), în parteneriat cu Liceul Tehnologic Special ”Vasile Pavelcu” organizează vineri, 18 octombrie, ora 10.00, lansarea oficială a Laboratorului pentru modelarea marțipanului, la sediul Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”, str. I.C. Brătianu nr. 26A, Iași.

Copiii și tinerii cu surdocecitate/deficiențe senzoriale multiple au șanse crescute pentru un trai independent, prin proiectul UN SENS DAT VIEȚII, dezvoltat în cadrul parteneriatului dintre Fundația Sense Internațional (România), Inspectoratul Școlar al Județului Iași, Consiliul Județean Iași și Liceul Tehnologic Special „Vasile Pavelcu”. Laboratorul pentru modelarea marțipanului, proiect finanţat de Fundaţia Orange, este unul dintre cele trei ateliere dezvoltate de Sense Internaţional (România) şi partenerii locali în Bucureşti, Galaţi şi Iaşi. Continue reading